thg 5 30, 2021 thuy.nguyen

Thông tin hữu ích về Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Liên hệ ngay 0868 25 75 32 để được tư vấn miễn phí về việc xin Giấy phép lao động, miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy phép lao động Việt Nam 2021 cho nhà quản lý, giám đốc điều hành n...

thg 5 30, 2021 thuy.nguyen
Liên hệ ngay 0868257532 để tư vấn cụ thể về Giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động 2021 cho nhà quản lý, giám đốc điều hành người nước ngoài.

Lưu ý về Giấy phép lao động Việt Nam 2021 cho người nước ngoài tại tỉn...

thg 5 29, 2021 thuy.nguyen
Tại Hưng Yên, việc cấp Giấy phép lao động Việt Nam hoặc xác nhận Không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ do Sở Lao động thương binh và xã hội cấp.

Giấy phép lao động Việt Nam 2021 cho người nước ngoài tại Hà Nội

thg 5 28, 2021 thuy.nguyen
Tại Hà Nội, Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội và Ban Quản lý các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội là nơi cấp Giấy phép lao động.

3 điều cần biết về Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho người nước ngoài tại V...

thg 5 17, 2021 thuy.nguyen
Nhà nước Việt Nam đảm bảo các chế độ cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia Bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài

thg 5 01, 2021 thuy.nguyen
Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài

Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại V...

thg 5 01, 2021 thuy.nguyen
Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Giấy phép lao động Việt Nam được cấp cho những trường hợp nào?

thg 3 16, 2021 thuy.nguyen
Giấy phép lao động Việt Nam được cấp cho những trường hợp nào?

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

Thời hạn của giấy phép lao động

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Thời hạn của giấy phép lao động Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp g...

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định mới đáng chú ý về Giấy Phép Lao Động cho người lao động nước ...

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/ND-CP (Nghị định 152), hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động số 45/2019/ QH14.

Vì sao người lao động nước ngoài tại Việt Nam cần phải xin Giấy phép l...

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen
Giấy phép lao động hoặc xác nhận miễn Giấy phép lao động cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Cập nhật thủ tục xin Giấy phép lao động Việt Nam cho giáo viên nước ng...

thg 3 01, 2021 thuy.nguyen
Thủ tục xin Giấy phép lao động Việt Nam cho giáo viên nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.