Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài

thg 5 01, 2021 thuy.nguyen

Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài được quy định tại điều 153, Bộ Luật Lao động 45/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
1. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.