Thời hạn của giấy phép lao động

thg 3 15, 2021 thuy.nguyen

Thời hạn của giấy phép lao động được quy định tại điều 155, Bộ Luật Lao động 45/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.