NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP: NHỮNG ĐIỂM MỚI LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

thg 9 20, 2023 legalization

Ngày 18/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý, những chuyển biến tích cực của Nghị định liên quan đến lao động nước ngoài:

1. Rút ngắn thời gian xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài từ 30 ngày xuống 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài:

Cụ thể, trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.


2. Bổ sung thêm các trường hợp không cần thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài:

 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
 • Là người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu hoặc quản lý cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

3. Từ năm 2024, bổ sung trách nhiệm thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử.

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.


4. Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài đã sửa đổi, tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc:

Chuyên gia nước ngoài không còn cần đáp ứng điều kiện có ít nhất 3 năm kinh nghiệm “làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc” mà thay vào đó chỉ cần “làm việc phù hợp với vị trí công việc” mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

* Giám đốc điều hành không chỉ là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà được quy định với phạm vi rộng hơn:

  + Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

  + Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất 01 lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  * Lao động kỹ thuật nước ngoài cũng đã bỏ yêu cầu “làm việc ít nhất 3 năm trong chuyên ngành đc đào tạo” thay vào đó, chỉ cần “Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam”.

   5. Điều chỉnh quy định tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Nghị định 70/2023/NĐ-CP bổ sung thêm một số trường hợp lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc không cần xin giấy phép lao động:

   + Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam;

   + Người nước ngoài được Được Bộ GDĐT xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam.

   6Bổ sung thêm Trường hợp cấp lại Giấy phép lao động: đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong Giấy phép lao động còn hạn.

   7Bổ sung hồ sơ cấp phép trong trường hợp đặc biệt mới đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật đã được cấp giấy phép lao động và đã được gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với cùng vị trí công việc và chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động.

   8. Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, cho phép cấp giấy phép lao động bản điện tử nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và đáp ứng nội dung theo Mẫu số 12/PLI quy định về Mẫu giấy phép lao động.

   9. Các hồ sơ xin cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cũng có sự thay đổi về thành phần hồ sơ.

   10. Bãi bỏ một số quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, các thủ tục liên quan đến giấy phép lao động hiện nay sẽ được thực hiện tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.


   Hãy liên hệ https://giaypheplaodong.com.vn... để được tư vấn, giải đáp và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ xin giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp Giấy Phép Lao Động/ Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy Phép Lao Động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo quy định mới nhất tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/09/2023.

   - Hotline: 0868.25.75.32

   - Tel: +84 24 35.626.100

   - Email: support@vietnam-legal.com | tuyen.nguyen@vietnam-legal.com

   - Website: http://www.giaypheplaodong.com.vn / http://www.vietnam-legal.com