Lưu ý về Giấy phép lao động Việt Nam cho người lao động làm việc trong KCN, Khu Chế Xuất, Khu Kinh tế...

thg 9 25, 2023 legalization

Nhiều doanh nghiệp và lao động nước ngoài làm việc trong các KCN, Khu chế xuất, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao đang loay hoay không nắm được sẽ nộp hồ sơ xin cấp GPLĐ Việt Nam/ Xác nhận miễn GPLĐ tại đâu theo Nghị định 70 mới ban hành ngày 18/09/2023.

Theo Điều 2, Nghị định 70/2023/ND-CP:

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

1. Bãi bỏ đoạn mở đầu “Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế” và cụm từ “tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài” tại điểm đ khoản 2 Điều 68.

2. Bãi bỏ đoạn “tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được” tại điểm c khoản 3 Điều 68.

➡️➡️ 𝑵𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑, 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒖̣ 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒖 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑, 𝒌𝒉𝒖 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕, 𝒌𝒉𝒖 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒖 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒐̣̂𝒑 𝒉𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈/ 𝑿𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑮𝑷𝑳𝑫 𝒕𝒂̣𝒊 𝑺𝒐̛̉ 𝑳𝒂𝒐 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈, 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑩𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝑿𝒂̃ 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒊̉𝒏𝒉/ 𝑻𝑷.

Vậy thủ tục xin cấp GPLD/ Xác nhận miễn GPLD có thay đổi gì không? Tất cả đều được tư vấn chi tiết, miễn phí bởi Công ty Tư vấn Toàn Cầu (Giaypheplaodong.com.vn). Hãy gọi 0868257532 hoặc email support@vietnam-legal.com khi bạn cần sự tư vấn của chúng tôi.

Liên hệ ngay để được tư vấn:

Giaypheplaodong.com.vn - Bản quyền thuộc về Vietnam-legal.com

- Địa chỉ: Tầng 7, số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 24 356 26 100

- Hotline: (+84) 868 25 75 32

- Email: support@vietnam-legal.com

- Website: http://www.giaypheplaodong.com... / http://www.vietnam-legal.com